Občianske združenie ART diela má hlavné sídlo vo Vranove nad Topľou a svoje pôsobenie rozšírilo aj na území mesta Prešov. Avšak v budúcnosti plánujeme rozšíriť svoju pôsobnosť aj do ostatných regiónov Slovenska.


Venujeme sa mnohým oblastiam týkajúcich sa duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, podpora tvorivosti. Našim zámerom je prostredníctvom umenia a kreativity posilňovať činnosť komunít, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít. Realizácia tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie, organizovanie kurzov, ktorých cieľom je podnecovať a rozširovať vedomosti, fantáziu, vkus, rozvíjať estetické vedomie, kultúrnu gramotnosť, kultiváciu záujmov, citového života a tvorivú aktivitu účastníkov kurzov.


Ponúknuť dobré nápady a s dobrým srdcom a prostredníctvom nášho OZ ART DIELA plánujeme pomôcť mnohým zmierniť ťažkú životnú situáciu, skvalitniť život, skrášliť okolie či nájsť si svoje uplatnenie v spoločnosti.


OZ ART DIELA má cieľ zaoberať sa potrebami ľudí zo nezvýhodneného prostredia. Pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.
Okrem toho máme veľký záujem prispieť k podpore a rozvoju kultúrnych tradícii k zvýšeniu povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny rozvoj a pre zvyšovanie kvality života obyvateľov.


Organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia. Sprostredkujeme umelecké vystúpenia rôzneho hudobného žánru, spolupracujeme pri organizovaní kultúrnych podujatí, koncertov, festivalov a pod. Za zmienku iste stojí aj organizovanie spoločenských hudobných večerov spojených s umením, ktorých cieľom bude pestovať vkus, estetické hodnoty a kultúrne aktivity cez priame estetické zážitky

Veľmi radi medzi nami privítame nových členov. Je úplne jedno či ste z blízkeho okolia alebo až spoza hraníc.

©ARTdiela - o.z.