Milí priatelia, 

o. z. Artdiela a o.z. malíček Vás srdečne pozývajú na akcie realizované z GP Dôvera venované predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Naše tvorivé dielničky sa budú konať na 1. poschodí v OC MAX v Prešove a to 24.7.2015, 28.8.2015 a 25.9.2015 od 16,30 do 18,30 hod.
Spoločná tvorivá činnosť detí a rodičov prinesie možnosť zažiť dobrý pocit z vytvoreného diela a bude slúžiť na stretnutie rodín so zdravými deťmi a so zdravotne znevýhodnenými deťmi a ich spoločnú kreatívnu činnosť. 

Naším cieľom je podpora rodín s predčasne narodenými deťmi hlavne po stránke psychickej, ale ja odbornej a poradenskej.

Veľmi dôležitá je aj výmena skúseností medzi samostatnými rodičmi so skúsenosťami v oblasti starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti.
Paralelne s tvorivými dielňami plánujeme realizovať 3 stretnutia rodičov s odborníkmi z rôznych oblastí (lekári, terapeuti, zdravotníci a odborníci, ktorí sa zaoberajú rôznymi formami pomoci.)

Príďte priatelia medzi nás a užitočne využite svoj voľný čas spolu so svojimi deťmi. 
Tešíme sa na Vás a Vaše deťúrence:-)
www.artdiela.sk

Všetci ste srdečne vítaní!!!!

24.7. 25.9.2015 tvorivé dielničky

©ARTdiela - o.z.