Naše o.z.ARTdiela nominovalo našu úžasnú dobrovoľníčku Alenku Šandorovú na toto krásne ocenenie.

Sme skutočne veľmi radi, že máme práve Alenku, energickú ženu, plnú elánu, ktorá sa celým srdcom dáva do každého projektu, v našom občianskom združení ARTdiela.

2   9   12   1

©ARTdiela - o.z.