Na svete sa každoročne narodí predčasne približne 15 miliónov detí, čo znamená, že asi každé desiate dieťa sa na svet vypýta skôr, ako sa očakávalo. Často neľahké osudy týchto detí si svet každoročne pripomína dňa 17. novembra.

Napriek všetkej starostlivosti počas tehotenstva môže nastať situácia, že bábätko sa dostane na svet predčasne. Táto skutočnosť väčšinou zaskočí celú rodinu.
Predčasné narodenie dieťaťa je pre rodinu i samotné dieťa obrovská psychická záťaž a aj tá najlepšia zdravotná starostlivosť nedokáže zmierniť všetky jej následky na psychiku a vzťahy v rodine. Výdavky na ich rehabilitácie a liečbu sú vo väčšine prípadov nad rámec možností rodičov a preto sa snažíme aspoň malou troškou prispieť k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny.
V nedeľu 22. 02. 2015 sa v zábavnom – obchodnom centra MAX v Prešove uskutočnila pekná charitatívna akcia venovaná podpore rodinám s predčasne narodenými deťmi.
Toto kreatívne a príjemnou atmosférou nabité popoludnie pripravilo o.z. malíček a o.z.Artdiela.
Detičky a ich rodičia si mohli vyrobiť v tvorivej dielni pekné a veselé dielka - výrobky z recyklovateľných materiálov. Tí, ktorí nemali chuť tvoriť si mohli pozrieť výstavu predčasniatok a prečítať si ich životné príbehy, ktoré môžu byť povzbudením a motiváciou pre iných rodičov predčasne narodených detí. Fotografie nafotil svadobný fotograf Braňo Novák a speváčka Miša.
Návštevníci si mohli pozrieť aj hand – made - čiapočky upletené kreatívnymi mamičkami, ktoré sú určené pre nedonosené deti na Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana v Prešove.
Ďalším prekvapením pre malých bolo aj maľovanie na tvár a tak deti odchádzali so milými a zaujímavými kreáciami na svojich tváričkách.
Pre rodičov boli pripravené aj ukážky terapií liečebných stimulácii.
Túto krásnu kreatívnu atmosféru spríjemnil svojim spevom Christián Forgáč- mladý talentovaný spevák.
Výstava sa nachádza na 1. poschodí vedľa Predajnej galérie Artdiela a potrvá do nedele 1. 3. 2015. Jednotlivé príbehy na fotografiách hovoria o ťažkých začiatok, nenaplnených snoch rodičov a túžbe po zdravom dieťatku. Predčasniatka – prišli na svet skôr než sa čakalo. Ich cesta životom je často náročná pre rodičov i ľudí, ktorí ich touto cestou sprevádzajú.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri príprave kreatívneho popoludnia i tým, ktorí každodenne dávajú zo seba to najlepšie, aby predčasne narodeným deťom pomáhali.
Cieľom tohto podujatia bola podpora rodín s predčasne narodenými deťmi hlavne po stránke psychickej, ale ja odbornej a poradenskej.

o.z.artdiela o.z.malíček pohľad z vonku 2 organizátorky akcie prezen.tabuľa o.z.artdiela uvítanie hostí, detí a ich rodičov krásne detské tvorivé dielka výstava hand-made vecičiek pre predčasniatka výstava a príbehy predčasne narodených detí zaujali o akciu bol veľký záujem akciu svojim spevom spríjemnil Christián Forgáč do tvorenie sa zapojili aj malí aj veľkí Ukážky terapií liečebných stimulácii malý Matúško s mamkou

©ARTdiela - o.z.