Odhalenie Betlehému- Veľmi pekná a milá slávnosť sa konala 15.12.2014 na Františkánskom námestí. Autor jedinečných a nádherných diel, umelecký rezbár pán Milan Krajňák vytvoril spolu so svojimi zverencami prekrásny drevený betlehém.

Tento skvelý autor p. Milan Krajňák, ktorého úžasné diela ponúka aj predajná galéria ART DIELA je veľmi talentovaný, skromný a srdečný človek. V svojom príhovore spomenul, že k betlehemu eštepribudne pastier, ovečka či oslík. Výroba betlehema sa začala v máji 2014. Krajňák Milan - je amatérskym autorom krásnych drevených sôch. Jeho neskrotná túžba tvoriť, prináša ovocie v podobe veľkých diel a dielok z dreva, ktoré sú vhodným doplnkom tak do interiéru ako aj exteriéru. Je to úžasný človek so srdcom na dlani a charita v podobe výučby a vedenia nadaných rómskych chlapcov v tomto obore je hodné uznania a obdivu. Nádherný betlehem posvätil košický pomocný biskup Stanislav Stolárik. Betlehém tvorili krásne drevené sochy troch kráľov a svätej rodiny v životnej veľkosti. Slávnostného odhalenia dreveného betlehema z dielne ROMA ART ČIČAVA sa zúčastnil biskup Stanislav Stolárik, pomocný biskup Milan Lach SJ, otec Martin Mekel z Čičavy, nová primátorka Andrea Turčanová, ktorá prišla hneď po zložení svojho sľubu. Túto slávnostnú atmosféru umocnila svojim spevom a koledami známa speváčka Hanka Servická, spevom sa predstavili aj bohoslovci zo Zboru sv. Romana Sladkopevca. Tejto krásnej predvianočnej akcie sa zúčastnili aj významní hostia a predstavitelia štátnej a verejnej správy. Betlehem bude prístupný verejnosti približne do polovice februára.

autor diela p. Milan Krajňákbetlehémslávnostný príhovor a privítanie hostíp.primátorka Andrea Turčanováposvätenie vystúpenie p. Hanky Servickejspoločná fotografia

©ARTdiela - o.z.