XI. ročník benefičného večera s názvom „Ružová noc“  

Po otvorení predajní sme uvažovali ako sa dostať do povedomia a upozorniť na skutočnosť, že sa v meste Prešov otvorili dve krásne predajne s umením. Hľadali sme spôsob, ktorým by sme pomohli nielen sebe ale aj tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Preto sme oslovili OZ Orin Panacea Ivany Christovej a ponúkli jej spoluprácu na charitatívnom podujatí Ružová noc.

XI. ročník benefičného večera s názvom „Ružová noc“ – charitatívne podujatie Ružová noc, ktorý organizuje občianske združenie OZ Orin Panacea Ivany Christovej sa konal 30.10.2014 v priestoroch PKO v Prešove.

V tento výnimočný večer sa nielen zabávalo, ale najmä pomáhalo detským onkologickým pacientom.

Večer bol plný prekvapení. Nielen v podobe vystúpení známych hostí a spevákov, ale najmä v tom, že ľudia, ktorí sa zišli v prešovskom PKO, mali pred sebou sny malých pacientov, ktoré sa vďaka ich pomoci budú môcť vyplniť. Aby mohli žiť dôstojne, hoci aj na nemocničných lôžkach, na ktoré ich pripútalo zákerné ochorenie, aby sa detské onkologické oddelenia zmenili na ružové záhrady a aby dôležité prístroje pomáhali napredovať v liečbe onkologických ochorení. Pretože to je poslaním občianskeho združenia Ivany Christovej, ktorá sa charite venuje už šestnásť rokov.

Podľa slov prezidentky združenia budú vyzbierané prostriedky venované na Happy terapiu, ktorej sa združenie venuje.

Predajná galéria Art Diela podporila túto krásnu charitatívnu akciu tým, žeponúkla dotichej aukcie nádherné diela od známeho slovenského rezbára pána Milana Krajňáka. Dražbou týchto a ďalších nádherných originálnych diel sme podporili realizáciu dlhodobých nadačných projektov zameraných pre onkologicky a dlhodobo choré deti. Predajná galéria Art Diela veľmi rada podporila túto peknú myšlienku a pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú.

dražba diela od nášho autora p. Krajňákaprípravy na akciu s Ivanou Christovou s Gitanasskupina Gipsy kings revival

©ARTdiela - o.z.