Na Slovensku sa s koledami ako piesňami stretávame najmä v predvianočnom a vianočnom období. Sú už súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva. U Slovanov sa koledy zväčša chápu ako ľudové piesne spievané pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov napríklad v období Vianoc.

Folklórna spevácka skupina POTOKY – prijala pozvanie majiteľky predajnej galérie Art Diela p. Bc. Helenky Vožňákovej a vystúpila 14.12.2014 v popoludňajších hodinách pred galériou Art Diela.

Táto zmiešaná spevácka skupina vznikla v roku 2007, v súčasnosti má 12 členov. Pracuje pod vedením p. Marty Jakubovej a vo svojom repertoári sa snaží spievať piesne prastarých materí, ktoré získava zo spomienok a zápiskov najstarších obyvateľov obce.

Pozvanie predajnej galérie Art Diela prijali členovia folklórnej speváckej skupiny POTOKY. Súbor sa predstavil s tradičnými vianočnými koledami a jasličkármi a tým pomohli vytvoriť túto krásnu a jedinečnú predvianočnú atmosféru. (foto 59-63, archív Art Diela)

pred galériou-63 z vystúpenia 61 z vystúpenia 62 z vystúpenia-60

©ARTdiela - o.z.