Predstavujeme Vám našich partnerov.
Vďaka spolupráci s nimi alebo ich nezištnej pomoci sa nám lepšie pracuje, získavame informácie
a môžeme tak ľahšie napĺňať činnosť nášho občianskeho združenia.
Ďakujeme.

o.z. maličekchranená dielňa Dúha škb Vranov nad Topľouindex

©ARTdiela - o.z.