Ako po iné roky aj tento rok sa konala nedeľná dielnička. Bolo to krásne popoludnie plné radostných očiek, detičky tvorili spolu s tetou Alenkou krásne páviky a ešte krajšie kvetinky pre svoje drahé mamičky ku MDŽ.

SAM 1642  SAM 1667  SAM 1668 

SAM 1669  SAM 1670  SAM 1671

SAM 1680  SAM 1681  SAM 1686

SAM 1694  SAM 1695  SAM 1696

SAM 1697  SAM 1698  SAM 1699

SAM 1701  SAM 1702  SAM 1703

SAM 1704  SAM 1700  SAM 1706

SAM 1709  SAM 1711  SAM 1712

SAM 1713  SAM 1715  SAM 1716

SAM 1718

 

 

  

©ARTdiela - o.z.