Artdiela

V  našom regióne žije a tvorí niekoľko desiatok výtvarníkov, rezbárov, výšivkárok, ľudových umelcov tvoriacich svoje diela z prírodných materiálov...atď. Máloktorému sa však darí prezentovať výsledky svojej tvorby širšiemu okruhu obdivovateľov profesionálneho umenia. V snahe zmeniť tento stav vznikla myšlienka vytvoriť neziskové občianske združenie, ktorého úlohou by bolo združiť všetkých profesionálnych umelcov nad 18 rokov ale aj neprofesionálnych a vytvárať im podmienky pre prezentáciu ich tvorby. Predovšetkým rozvíjať spoluprácu s kultúrnymi a umeleckými ustanovizňami v SR aj v zahraničí a cez rôzne grantové schémy a sponzoring hľadať finančné, materiálové, vzdelávacie a priestorové možnosti pre rozvoj takéhoto druhu záujmovej umeleckej činnosti.

CIELE:

 • Tvorba a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt
 • Vzdelávanie, podpora tvorivosti a rozvoj kultúry
 • Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • Poskytovanie všeobecne prospešných služieb
 • Rozvoj pracovných zručností
 • Rozvoj regionálnych tradícií
 • Spájanie róznorodých komunít
 • Usporadúvanie plenérov, výstav, aukcií a vernisáží
 • Tvorivé dielne
 • Rozvoj umeleckého a estetického cítenia
 • Spájanie komerčných a charitatívnych aktivít
 • Podpora a rozvoj kultúrnych tradícii
 • Organizovanie spoločenských podujatí a akcií
 • www.o.z.artdiela.sk

       

12247205 444339622440943 1564345953450471857 n

 


 

 

©ARTdiela - o.z.